FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

नगरपालिकाको नाम:- भजनी नगरपालिका
समावेश भएका साबिकका गा.बि.स. वा न.पा.हरु :- भजनी त्रिशक्ति न.पा.र थापापुर गा.वि.स.
जनसंख्या :- ५१८४५
क्षेत्रफल :- १७६.७५ बर्ग कि.मि.
केन्द्र :- साबिक भजनी त्रिशक्ति नगरपालिका कार्यालय
वडा संख्या :- ९
सिमाना :
पुर्व :- टिकापुर न.पा. र जोशीपुर गा.पा.
पश्चिम :- कैलारी गा.पा.
उत्तर :- घोडाघोडी न.पा. र जोशीपुर गा.पा.
दक्षिण :- भारत
वडा बिभाजन :
वडा नं. १ समावेश भएका साबिकका न.पा.भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं. ७ , ८
वडा नं.२ समावेश भएका साबिकका न.पा.भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं. ६
समावेश भएका साबिकका गा.बि.स.थापापुर साबिकका वडा नं. ४
वडा नं.३ समावेश भएका साबिकका न.पा.भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं. ४,५
वडा नं.४ समावेश भएका साबिकका न.पा.भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं. १०,११
वडा नं.५ समावेश भएका साबिकका न.पा.भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं. २,३
वडा नं.६ समावेश भएका साबिकका गा.बि.स.थापापुर साबिकका वडा नं. १-३, ७
वडा नं.७ समावेश भएका साबिकका न.पा.भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं. १
वडा नं.८ समावेश भएका साबिकका गा.बि.स.थापापुर साबिकका वडा नं. ५,६,८,९
वडा नं.९ समावेश भएका साबिकका न.पा.भजनी त्रिशक्ति साबिकका वडा नं. ९,१२

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३।०९।२२

,

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३।०९।२२

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३।०९।२२

Pages