FAQs Complain Problems

भजनी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको अन्तरिम ऐन, २०७८