नगर उप– प्रमुख

Nepali

छाँया देवकोटा

सम्माननीय उप- प्रमुख श्री छाँया देवी देवकोटाज्यू , भजनी नगरपालिका वडा नं.१ स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ /