FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भजनी नगरपालिकालाई कैलाली जिल्लाकै आठौँ खुल्ला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा /

भजनी नगरपालिकालाई कैलाली जिल्लाकै आठौँ खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा समारोह मिति२०७४/०७/२७ गते सुसम्पन्न भयो /

भजनी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत, उप सचिव श्री मेघनाथ पाध्याज्यूको बिदाई कार्यक्रम ...

भजनी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत, उप सचिव श्री मेघनाथ पाध्याज्यूको बिदाई कार्यक्रम ..२०७४/०७/१४.

Pages