तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
52% (17 votes)
धेरै नराम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
36% (12 votes)
नराम्रो
12% (4 votes)
Total votes: 33