तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
53% (19 votes)
धेरै नराम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
36% (13 votes)
नराम्रो
11% (4 votes)
Total votes: 36