तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
61% (11 votes)
धेरै नराम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
22% (4 votes)
नराम्रो
17% (3 votes)
Total votes: 18