तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
50% (14 votes)
धेरै नराम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
36% (10 votes)
नराम्रो
14% (4 votes)
Total votes: 28