तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
54% (20 votes)
धेरै नराम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
35% (13 votes)
नराम्रो
11% (4 votes)
Total votes: 37