सूचना तथा समाचार

भजनी नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा अधिबेशन, २०७४ बोलाईएको सम्बन्धमा /

भजनी नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा अधिवेशन, २०७४ यही मिति २०७४/०५/३१ गते शनिबारका दिन श्री महुन्याल मा.वि.भजनी श्रोतकेन्द्रमा विहान १०:३० बजे बोलाईएकोले उक्त नगर सभा अधिवेशन( बैठक )मा उपस्थित भईदिन हुन् हार्दिक अनुरोध गर्दछु /
- अध्यक्ष,
नगर सभा,
भजनी नगरपालिका,

Vacancy

Vacancy for Engineer and Heavy Driver...

आज मिति २०७२/१२/१५ गते देखि १७ गते सम्म ICT Training हुदै

यस कार्यक्रम मा भजनी नगरपालिका कर्मचारी,सामाजिक परिचालक को सहभागिता रहेको छl