Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

भजनी नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा समारोहमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुदै नगर प्रमूख श्री शेर बहादुर चौधरीज्यू, २०७४/०७/२७.