FAQs Complain Problems

भजनी नगरपालिकालाई कैलाली जिल्लाकै आठौँ खुल्ला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा /

भजनी नगरपालिकालाई कैलाली जिल्लाकै आठौँ खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा समारोह मिति२०७४/०७/२७ गते सुसम्पन्न भयो /