Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2645 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2735 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2755 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

भजनी नगरपालिकामा डेंगु रोग तथा चिकनगुनिया रोगको महामारी रोकथाम तथा लार्भा नस्ट गर्ने सार्बजनिक अभियान कार्यक्रम,२०७४/०७/०८ र ०९ मा सम्पन्न /