भजनी नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा अधिबेशन, २०७४ मा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला बिषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरु |