भजनी नगरपालिकाको "प्रथम नगर सभा अधिबेशन, २०७४" मा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नु हुदै भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमूख श्री शेरबहादुर चौधरीज्यू |