छाँया देवकोटा

Phone: 
नगर उपप्रमुखको कार्यकक्ष ०९१- ५८००७९

सम्माननीय उप- प्रमुख श्री छाँया देवी देवकोटाज्यू , भजनी नगरपालिका वडा नं.१ स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ /

Section: 
उप- प्रमुख