FAQs Complain Problems

सुचनाहरु

अा.व.२०७४।०७५ मा लागु हुने गरी तेश्राे नगरपरिषद२०७३ मा स्वीकृत कर तथा दस्तुर शुल्कहरू विवरण

अा.व.२०७४।०७५ मा लागु हुने गरी तेश्राे नगरपरिषद२०७३ मा स्वीकृत कर तथा दस्तुर शुल्क