Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Prabin Paudel Chief Adminstrative Officer Head seciton 9858437111
purna prasad joshi Information section joshi.purnaprasad@gmail.com 9848569364
Bishnu raj neupane Planning/Environment Section bishnu.neu29@gmail.com 9848163800
Khadak Bahadur Chaudhary planning section chaudharykhadak555@gmail.com 9811608301
Basudev Binadi Jinsi section binadi.basu@gmail.com 9814634395
Thagguram Kathariya Vital Reg./ Rajashwa section 9865609339, 9814684971
bhojram Junior Officer lekha 9812609510
bhaktraj Joshi Planning section bharat.rajoshi@gmail.com 9858051543
suman Kumar Chaudhary Kharidar ward secretory (Ward- 4 & 9) csuman272@gmail.com 9815664622
Prem Raj Chaudhry Kharidar ward secretory (5 & 7) 9800609531
Chint Bahadur Thapa Account Officer Account Administration Section
Min Bahadur Dhamee Junior Computer Technician Revenue min.khailad@gmail.com 9804660340
Khim Bahadur Panadi Computer Operator kbpanadi@gmail.com ९८४८६२६८५८
Pradhumna Kumar Chaudhary Assitant Staff ward secretory (ward- 2) 9868746752
Kamala Kumari Khadka Kharidar 9868080589
Ram Kumar Rana Kharidar ward Secretory ward No 1 & 3
Arjun Singh Karki Section Officer karkiarjun27@gmail.com 9848716151