FAQs Complain Problems

Photo Gallery

मिति २०७४-०४-२० र २८ मा आएको भिषण बाढीबाट प्रभावित भजनी न.पा.का बिभिन्न प्रभावित क्षेत्रहरुमा जनतालाई आवश्यक सहयोगका विषयमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३।०९।२२

,

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३।०९।२२

भजनी त्रिशक्ती नगरपालिकाकाे तेश्राे नगर परिषद् २०७३।०९।२२

Pages