भजनी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय :

भजनी नगरपालिकाको चिनारी :

समावेश भएका साविकका नगरपालिका र गा.वि.स.हरु :- भजनी त्रिशक्ति नगरपालिका र थापापुर गा.वि.स. ,
नगरपालिकाको केन्द्र :- साबिक भजनी त्रिशक्ति नगरपालिकाको कार्यालय ,
सिमाना :
पूर्व :- टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गा.पा.
पश्चिम :- कैलारी गा.पा.
उत्तर :- घोडाघोडी नगरपालिका र जोशीपुर गा.पा.
दक्षिण :- छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तरप्रदेश राज्य तिकुनिया र वेलरायां ,